inaiguració expo nobles i cavallers

Préstec temporal i gratuït d'exposicions produïdes per l’Arxiu Nacional de Catalunya i de documents dels seus fons

Préstec d'exposicions

S'ofereix la cessió en préstec temporal de les exposicions produïdes per l'Arxiu Nacional de Catalunya, pensades per a poder itinerar i ser exhibides fora del centre amb l'objectiu de promoure i difondre les activitats culturals de l'arxiu i els fons documentals que s'hi apleguen. 

Préstec de documents per a exposicions

L'Arxiu Nacional de Catalunya ofereix la cessió en préstec temporal de documents concrets i determinats que, d'acord amb la seva temàtica i oportunitat, poden servir per a bastir el discurs d'exhibició d'exposicions alienes.

Qui pot sol·licitar el préstec

Qualsevol institució, associació o entitat que ho sol·liciti i que pugui garantir les condicions tècniques i de seguretat que s'especifiquen a les normatives de cessió en préstec temporal d'exposicions i de documents per a exposicions.

Com es pot sol·licitar el préstec

Cal adreçar un escrit a la direcció de l'Arxiu Nacional de Catalunya especificant la infromació que es detalla a la normativa i dins els terminis que s'hi estipulen.

 

Data d'actualització:  06.10.2016