• Imprimeix

Biblioteca

biblioteca

La Biblioteca de l'Arxiu Nacional de Catalunya està especialitzada en Arxivística, Gestió Documental i Història de Catalunya dels períodes medieval, modern i contemporani, particularment pel que fa a la Generalitat i les institucions catalanes. 

Forma part de la Xarxa de Bibliotques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i segueix les pautes de la Política de Desenvolupament de la Col·lecció bibliogràfica, aprovada per la Direcció del centre el 15 de febrer de 2012.

Suggereix l'adquisició de nous documents bibliogràfics a ancsala@gencat.cat

Funcions

- Satisfer les necessitats informatives  de les persones usuàries, oferint l'atenció necessària i mantenint al dia els recursos informatius que puguin ser d'utilitat per a les diferents recerques.

- Conservar la col·lecció bibliogràfica de reserva procedent dels fons arxivístics ingressats al centre.

- Contribuir al foment de la investigació i dels estudis relacionats amb la Història de Catalunya, especialment de la Generalitat i de les seves institucions.

Col·lecció

Biblioteca auxiliar: Constituïda per tres àmbits temàtics especialitzats: Història, Arxivística i Ciències Socials.  Com a biblioteca especialitzada integrada en l'Arxiu, facilita als investigadors les eines bibliogràfiques necessàries pel desenvoluapment de treballs i recerques.

Biblioteca de Reserva: Constituïda per les col·leccions bibliogràfiques d'alguns dels fons documentals que custodia l'Arxiu, produïts per nombroses personalitats, associacions i empreses representatives de la societat catalana dels segles XIX i XX d'àmbits molt diversos.  També la integren col·leccions procedents d'institucions i administracions públiques, com la Mancomunitat de Catalunya, la Generalitat republicana o l'Institut Escola.

Serveis

Assessorament especialitzat:

  1. En la cerca d'informació i accés al catàleg 
  2. Servei de referència bibliogràfica

 

Servei de Préstec 

 

Servei de reprografia

 

Data d'actualització:  20.10.2016