• Imprimeix

Arxiu de la Guerra i l'exili

Des del l'any 1999, l'Arxiu Nacional de Catalunya col·labora amb l'associació Archivo Guerra y Exilio per evitar la pèrdua del patrimoni documental creat pels intel·lectuals, professionals liberals, activistes polítics i sindicals, brigadistes internacionals i exiliats que van protagonitzar la Guerra Civil, l'exili i la resistència.

- Localitzar i recuperar fons documentals sobre la Guerra Civil i l'exili disseminats arreu del món, principalment a l'Amèrica Llatina, les repúbliques exsoviètiques i els països de procedència dels brigadistes internacionals.

- Dipositar els fons recuperats a l'Arxiu Nacional de Catalunya per fer-ne el tractament arxivístic pertinent i garantir-ne la consulta pública.

- Promoure el coneixement del ric llegat històric i cultural que constitueix aquest patrimoni documental i afavorir la generació de memòria històrica.

- Difondre el contingut d'aquests fons mitjançant l'organització de cursos, seminaris, jornades, exposicions i altres activitats de difusió.