• Imprimeix

Memòria històrica

L'Arxiu Nacional de Catalunya col·labora amb el Memorial Democràtic per a la recuperació, descripció i difusió dels fons documentals relatius a la Guerra Civil, l'exili i la repressió franquista.

cartell

Cartell propagandístic del Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM), 1936. CAT ANC1-151-N-65/ Col·lecció Pau Mercadé

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu. 

Amb aquesta finalitat, l'Arxiu Nacional de Catalunya va signar l'any 2014 un conveni de col·laboració amb el Memorial Democràtic per a desenvolupar tasques de recuperació, descripció i difusió dels fons documentals relatius a la Guerra Civil, l'exili i la repressió franquista.

  1. Recuperar els fons, col·leccions i documents conservats per persones i entitats que van participar a la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la lluita contra el Franquisme i la transició a la democràcia.
  2. Afavorir la cessió dels fons recuperats a l'Arxiu Nacional de Catalunya per a garantir-ne la seva adequada preservació.
  3. Garantir l'accés a aquests fons documentals i, per tant, a la memòria històrica en tant que dret dels ciutadans d'una socitetat democràtica i lliure.
  4. Sensibilitzar la població sobre la importància dels seus documents històrics i la necessitat de preservar-los.

- Tractament d'expedients dels centres penitenciaris de Barcelona i de la documentació sore els camps de refugiats que es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

- Desenvolupament del programa "De l'Ebre als Pirineus: Guerra Civil i primera Postguerra", per a la documentació de testimonis coetanis i la realització d'un inventari dels espais de memòria d'interès històric.

- Participació en programes d'homenatge i desgreuge a totes les víctimes de la lluita per la democràcia i de proclamació dels valors que fonamenten la preservació de la memòria de la lluita contra el franquisme.