• Imprimeix

Agermanament institucional Marroc-Unió Europea

Agermanament institucional Marroc-Unió Europea

L'Arxiu Nacional hi aporta experiència i assessorament per modernitzar la fototeca oficial

Agermanament institucional Marroc-Unió Europea "Renforcement institutionnel du Ministère de la Culture et de la Comunication et de ses partenaires de la comunication et de l'audiovisuel". Consisteix en un contracte en el que el ministeri de cultura francès és el soci principal i compte amb la participació de l'Autoritat italiana de regulació del sector de la comunicació (Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La seva durada s'ha fixat en 24 mesos (2018-2020) i està finançat per la Unió Europea per un import d'1,5 milions d'euros.

 

L'Arxiu Nacional de Catalunya assessorarà al Ministeri de Cultura i la Comunicació marroquí en la gestió i en la digitalització del seu fons fotogràfic.

Aquest fons situat a Rabat, a la pròpia seu del Ministeri, aplega bàsicament els reportatges fotogràfics de les activitats protocol·làries, tant reials com governamentlas, així com dels principals esdeveniments dels darrers cinquanta anys.

El fons està integrat per unes 800.000 imatges analògiques, 56.000 fulls de contacte amb les imatges sobre cartró, unes 2.000 còpies sobre paper i 180.000 imatges digitals.

La nostra participació en l'agermanament es basa en l'experiència que com a centre tenim en la conservació i tractament de nombrosos fons fotogràfics de gran volum, alguns dels quals amb continguts institucionals i protocol·laris molt semblants als del Ministeri de Cultura i la Comunicació del Marroc.

L'Arxiu treballa junt amb la Direction du Portail National et de la Documentation marroquí i la tasca se centrarà bàsicament en aspectes de preservació i conservació, organització del fons, tractament documental, digitalització i difusió. Més endavant s'abordaran aspectes jurídics sobre drets d'autor i de propietat intel·lectual així com les normatives, bones pràctiques i estàndars internacionals per a la preservació, conservació, descripció i difusió de les imatges fotogràfiques