• Imprimeix

Cooperació internacional

Aquest projecte s'emmarca en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya. Amb la signatura del conveni de col·laboració que es va subscriure l’any 2015 amb l'AHPN de Guatemala, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Cultura a través de l’Arxiu Nacional. 

Aquest projecte té un doble objectiu el d’elaborar un document (textual o electrònic) que pugui servir de base a la difusió i coneixement internacional de la tasca duta a terme per l’AHPN de Guatemala en el terreny de l’arxivística; i, alhora, el d’avalar les bones pràctiques professionals realitzades pels tècnics del mateix centre.