• Imprimeix

Els arxius de Poblet

Arxius de Poblet

Tractament arxivístic, digitalització i difusió dels arxius conservats al Monestir de Poblet, inclòs l’Arxiu Tarradellas

El Monestir de Poblet conserva un important patrimoni documental fruit, en primer lloc, de l’exercici de la seva activitat monàstica però també com a dipositant de fons generats durant el segle XX per personalitats i entitats rellevants per a la història de Catalunya. Entre els fons dipositats a l’arxiu del monestir destaquen els del president de la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas i Joan (1931-2001), el del general Domènec Batet (1890-1990) o el d’Antoni Andreu Abelló (1939-1995), entre molts altres.

L’any 2016 es van iniciar les primeres converses entre la Conselleria de Cultura i l’Abat de Poblet per estudiar una possible col·laboració entre el Monestir i l’Arxiu Nacional amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de l’Arxiu de Poblet com a centre obert al públic i de garantir el tractament i conservació dels seus fons documentals.

El resultat de les converses va ser un primer conveni de col·laboració, signat el 28 d’abril de 2017 i vigent fins el 31 de març de 2018, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i el Monestir de Poblet per al tractament, digitalització i difusió dels fons documentals conservats als arxius de Poblet, així com la progressiva equiparació del tractament arxivístic dels fons als criteris de conservació, descripció i difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Per continuar treballant en la normalització de les tasques de conservació, descripció i difusió dels arxius de Poblet, el 29 d’octubre de 2018 es va signar un nou conveni de col·laboració, amb una vigència inicial d’un any, prorrogable fins a un màxim de quatre anys.

L’abast de l’acord contempla actuacions en tota la documentació de l’Arxiu de Poblet que està integrat actualment per:

  1. L’Arxiu Monàstic (documentació recuperada d’abans de l’exclaustració de 1835, i documentació produïda pel cenobi a partir de 1940)
  2. Els arxius de les institucions públiques o privades relacionades amb el monestir: el Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i la Germandat de Poblet; i
  3. Els arxius incorporats: l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, l’Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli i altres 44 fons personals produïts per personalitats contemporànies al president Tarradellas, i dipositats a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

Durant la vigència del primer conveni de col·laboració (abril 2017 – març 2018) s’ha creat el registre de fons documentals de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Entre d’altra informació, el registre recull: títol, productor, abast cronològic, volum i suport, abast i contingut, dades sobre l’ingrés, condicions d’accés, etc.

També s’han identificat les agrupacions documentals de l’arxiu del president Tarradellas. N’han resultat cinc fons: 1) Conseller Josep Tarradellas i Joan, Generalitat de Catalunya (1931-1939); 2) President Josep Tarradellas i Joan, exili (1939-1977); 3) President Josep Tarradellas i Joan, restabliment Generalitat (1977-1980); 4) Ex-president Josep Tarradellas i Joan (1980-1988); 5) Antònia Macià, Vídua de Josep Tarradellas (1988-2001). S’ha sistematitzat i revisat els diferents instruments de descripció existents, integrant-los en una única base de dades de primers tractaments amb més de 33.000 registres.

Els objectiu fixats en el conveni de col·laboració (octubre 2018 – octubre 2019) són:

  1. Identificació dels fons i ingressos dels arxius monacals.
  2. Tractament dels documents textuals dels fons del president Tarradellas que contenen documentació generada durant la Segona República (1931-1939) i l’exili (1939-1977) i la seva difusió a través del portal Arxius en Línia.