• Imprimeix

Qui som

Foto Arnau i Sheila

ANC CAT/ Arxiu de Gestió (A. Pascual i S. del Val)

Com a arxiu general de l'administració, ingressa, recupera i gestiona la documentació generada per l'acció política i administrativa dels departaments, organismes i empreses de la Generalitat de Catalunya.

En la seva condició d'arxiu històric, l'Arxiu Nacional de Catalunya recupera tota aquella altra documentació de caràcter privat que, pel seu valor testimonial i referencial, té una especial rellevància per al coneixement de la història nacional.

L'Arxiu Nacional de Catalunya està adscrit al Departament de Cultura, dins la Direcció General del Patrimoni Cultural. Està integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC), essent el principal dels Arxius de la Generalitat de Catalunya.

 

L'Arxiu Nacional de Catalunya és, d'una banda, arxiu general de l’administració catalana, i de l’altra, arxiu històric nacional.

L'antecedent més remot de l'Arxiu Nacional de Catalunya es remonta a l'any 1412, quan les Corts de Barcelona acordaren la creació d'un arxiu propi per a la Generalitat històrica o Diputació del General.

No fou, però, fins el 1936 quan el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creà l'Arxiu General de Catalunya, antecessor directe de l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb la funció d'aplegar i gestionar els documents produïts per les administracions públiques de Catalunya. Amb l'esclat de la Guerra Civil, l'Arxiu General de Catalunya assumí la tasca de concentrar als seus dipòsits la documentació que la Generalitat havia posat sota la seva custòdia per protegir-la del perill de la guerra. L'entrada de les tropes franquistes a Catalunya i la consolidació de la dictadura de Franco, però, suposà la supressió de l'arxiu i la paralització de les tasques que desenvolupava.

Finalitzada la dictadura, el 28 de novembre de 1980 el Govern restituït de la Generalitat creà l'Arxiu Nacional de Catalunya i li atorgà la missió de protegir el patrimoni documental català. Des de llavors, la institució ha vetllat per la conservació dels fons històrics nacionals i de l'administració catalana amb la finalitat última de garantir-hi l'accés per part de tota la ciutadania.

L’any 1995 l’Arxiu Nacional de Catalunya es traslladà a Sant Cugat del Vallès, on s'ubica la seva seu definitiva. L’edifici actual disposa d’una superfície útil construïda de 12.625 metres quadrats i la possibilitat d’encabir en els seus 32 dipòsits fins a 62 quilòmetres de prestatgeries amb documents.