• Imprimeix

Cercadors

L’Arxiu Nacional de Catalunya disposa de tres cercadors per accedir als fons documentals i a les col·leccions que custodia. Dos d’aquests cercadors també permeten accedir a recursos d’altres institucions.

CercANC

El CercANC és operatiu a través d'Arxius en línia, el cercador de fons i documents dels arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta eina dóna a conèixer els fons i documents que es custodien a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i a la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC), mitjançant un sistema àgil que permet cercar els documents independentment del centre on es troben, del fons al que pertanyen i del tipus de document de què es tracti. Alhora, permet visionar les imatges associades a les descripcions dels documents i ofereix la possibilitat de reservar la documentació online. Aquest accés global permet als ciutadans disposar de la informació i beneficiar-se d'una xarxa d'arxius comarcals que complementa territorialment el paper principal de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Permet diferents opcions de cerca. Amb les cerques simple i avançada s'accedeix als documents que compleixen els paràmetres de la cerca, mentre que l'opció de cerca per inventari, en primer terme recupera la informació per fons documentals i, desplegant els diferents nivells del quadre de classificació, també deix accedir als documents concrets.

El resultat de la cerca contempla dues presentacions diferents:

  1. Mitjançant una llista dels documents, o
  2. A través d'una galeria d'imatges, sempre que el document o documents  cercats estiguin digitalitzats i associats a la descripció.

 

■  Important :

Advertiment legal 
Aquesta aplicació CercANC ha estat creada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i presenta imatges de documents conservats en el propi centre d'arxiu i documents procedents dels arxius de complement.

  1. Permet la visualització de les imatges dels documents amb les seves descripcions
  2. S’autoritza a l’usuari  que faci reproduccions privades sempre que:
    1. L'accés i l'ús d'aquestes imatges sigui amb finalitats d'investigació, docents i no comercials,
    2. No es faci cap modificació de les imatges i es respecti la seva autoria.
  3. No s’autoritza que es copiïn en cap ordinador en xarxa ni se'n faci difusió per cap mitjà.
  4. La sol·licitud d’una reproducció d’imatges per a d'altres usos diferents dels especificats s'adreçarà a l’arxiu que conserva els documents.

 

ANC@ula

Amb finalitats educatives, el cercador ANC@ula facilita la cerca i la visualització de documents de l'Arxiu, alhora que es proposa contribuir a la utilització dels documents en la pràctica docent i en les recerques escolars.

La cerca de documents es pot realitzar:

BEG (Catàleg Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya)

El catàleg BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat) és el catàleg conjunt format per 35 Biblioteques i Centres de Documentació dels diferents departaments de la Generalitat.

Permet fer una cerca per tot el conjunt de Biblioteques, o seleccionar-ne una, com per exemple la Biblioteca de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

El catàleg de la Biblioteca de l'Arxiu Nacional de Catalunya inclou inclou el fons bibliogràfic i hemerogràfic auxiliar i de reserva que són adients a les diferents tipologies dels fons documentals ingressats a l’arxiu. El fons bibliogràfic està especialitzat, essencialment, en Història de Catalunya (Moderna i Contemporània) i en Arxivística.

El catàleg de la biblioteca conté més de 35.000 registres, i la hemeroteca disposa de més de 200 capçaleres de publicacions periòdiques.

 

Data d'actualització:  01.03.2012