• Imprimeix

Com ens organitzem

prova

Som un equip multidisciplinar de persones que vetllem per la correcta gestió i difusió dels fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya

Conserva i gestiona els testimonis documentals produïts per l'Administració pública a Catalunya, especialment durant el segle XX.

 Recupera i gestiona tota aquella documentació que té un relleu especial per al coneixement de la nostra història col·lectiva.

Dóna el tractament específic als documents d'imatge i sonors en els seus diversos suports, que han adquirit una importància creixent en el conjunt del patrimoni documental.

Duu a terme els programes de reprografia dels fons, alhora que fa el seguiment de les innovacions tecnològiques en el camp de la informació i el tractament documental, i elabora, si s'escau, els programes pertinents per a la seva implementació a l'Arxiu.

Duu a terme les tasques de control, preservació, conservació i consolidació material dels documents que custodia l'Arxiu, alhora que impulsa programes de preservació documental en col·laboració amb d'altres institucions públiques i privades.

Proporciona els recursos d'informació i assessorament als usuaris i gestiona el servei de consulta als fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics de l'Arxiu. Coordina el funcionament de la sala de consulta i de la biblioteca.

En la vessant de projecció, difusió i comunicació, duu a terme totes aquelles accions de tipus cultural encaminades a donar a conèixer als diferents segments de la societat els fons documentals i els continguts de l'arxiu.

Potencia entre el professorat i l'alumnat de secundària la didàctica de la història amb fons d'arxiu. Ho fa  mitjançant la utilització dels fons documentals de l'arxiu com a font per a l'estudi i la recerca i elaborant recursos documentals i didàctics específics.