• Imprimeix

Gestió de la qualitat

Certificat ISO

L'arxiu treballa seguint paràmetres de qualitat i excel·lència en els seus objectius d'acord amb la norma de qualitat ISO 9001, de la que en té la certificació des de l’any 2004. Per fer-ho possible, treballem en la millora contínua dels processos de treball i dels serveis, orientats vers la satisfacció dels usuaris.

L’obtenció i renovació del Certificat de qualitat acredita l’ANC com a centre arxivístic pioner en l’acompliment d’un Sistema de gestió de la qualitat. Continuem centrant el nostre esforç en el manteniment dels elements clau de la qualitat total i en l’estratègia que entén la qualitat com a filosofia de gestió.

Data d'actualització:  05.11.2010