• Imprimeix

Què fem

Administrem, salvaguardem i preservem els arxius i registres del Govern i de l’Administració pública de Catalunya, així com dels d’individus, organitzacions i entitats catalanes.

Afavorim la consolidació d’una societat lliure, oberta i democràtica en assegurar als ciutadans i a la pròpia Administració l’accés als documents, uns instruments essencials que garanteixen els drets dels ciutadans i el control de les actuacions dels poders públics.

Facilitem la comprensió històrica de la nostra identitat nacional i donem suport a la vida cultural i intel·lectual dels catalans. Amb aquest finalitat difonem i posem en valor el patrimoni que custodiem i establim també els acords pertinents amb altres institucions per a fomentar el tractament tècnic de la documentació, la seva comunicació i el seu coneixement.