• Imprimeix

Carnet amb segells de la primera campanya Pro Infància

Document del mes: juny 2017

Document del mes: Juny

Carnet amb segells de la primera campanya del Segell Pro Infància, 1933. CAT ANC1-1-T-10922

Hem seleccionat com a document del mes de juny el carnet amb els segells de la primera campany del Segell Pro Infància de 1933, l'emissió del qual va ser promoguda per la Conselleria de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya amb finalitat assistencial. 

El Segell Pro Infància a Catalunya s’institueix per Decret del Conseller de Sanitat i Assistència Social, el 13 de març de 1933. En aquell moment és l’únic segell de caràcter d’assistència social autoritzat i posat a la venda a Catalunya.

El principal objectiu de l’emissió del Segell Pro Infància, va ser recaptar fons per a ser “destinats a la creació de sanatoris, Preventoris, Colònies Escolars, etcètera, per a infants de famílies pobres”. També però, denota un caire educatiu, de foment de la solidaritat social.

A Catalunya el Segell Pro Infància va tenir una única imatge, diferent cada campanya, que només es venia durant sis setmanes a l’any, –pels volts de Nadal o a la primavera–. En les primeres campanyes, el seu preu era de 5 cèntims i després de 10 cèntims; es presentaven en carnets de 20 segells. La campanya s’organitzava des d’un Comitè Directiu Central, presidit pel doctor Joan Soler i Pla, un secretari, un tresorer i dos vocals nomenats per la Generalitat de Catalunya. De comitès també n’hi havia d’altres,  organitzats per districtes a la ciutat de Barcelona i a cada poble i ciutat, a la resta de Catalunya.

Es van fer quatre campanyes: 1933, 1934, 1935 i 1936-37. La que corresponia a 1938 no es va arribar a tirar endavant a causa de la Guerra Civil.

La imatge que s’emprava en cada campanya se seleccionava mitjançant un concurs de cartells. Els guanyadors de les diferents campanyes van ser: Enric Suñé (1933), Campos (1934), Josep Morell (1935), Ferran Teixidor (1936-1937) i Ramon Martí (1937-1938).

Data d'actualització:  31.05.2017

Informació relacionada