• Imprimeix

La col·lecció d'auques del fons Pere Grañén i Raso ja és consultable en línia

Un total de 1.187 documents de la col·lecció d'auques de Pere Grañén i Raso són consultables en línia

17/02/2017 11:02
Cinc tipologies d'auques del fons Pere Grañén

CAT-ANC1-160/Fons Pere Grañén i Raso

La col·lecció d’auques i sèries de soldats del fons Pere Grañén i Raso de l’Arxiu Nacional de Catalunya està formada per cinc àlbums facticis, quatre d’auques i un de soldats. El recull consta de mil cent vuitanta-set unitats de catalogació (1.242 imatges).

D’una forma molt genèrica aquestes són les característiques de cada un dels àlbums de la col·lecció:

El primer, recull les auques editades majoritàriament a Catalunya, ordenades cronològicament de més antiga a més moderna. Del total de tres-cents catorze exemplars en podem destacar alguna per la temàtica representada, com la ‘Visita de Carles IV i la Reina Mª Luisa a Barcelona de l’any 1802’ (UC 18),  les que narren les populars històries de les ‘Fábulas de Esopo’ (UC 34), o la titulada ‘Baladrers’ (UC 60) que representa tot tipus de venedors ambulants.

El segon àlbum consta de tres-cents onze exemplars. La seva peculiaritat més destacada és la d’agrupar-los amb dos criteris diferenciats. Un, segueix el criteri del primer volum, o sigui s’ordenen per impressors, però aquesta vegada són de Madrid. I l’altre criteri té a veure amb el seu origen perquè van ser extrets o retallats de publicacions periòdiques. Encara hi ha un segon grup que són caricatures.

Pel què fa a la temàtica, la crítica i la sàtira política són una característica que sempre hi està present. Per exemple a ‘Impuestos municipales – que arreglan los Concejales’ (UC 528), o la ‘Plaza de toros política’. La crítica social i la sàtira davant dels nous costums socials, la veiem a ‘Telefonerías’ (UC 521) i a ‘Aleluyas veraniegas’ (UC 534)

El tercer àlbum conté cent noranta-set fulls. Hi trobem estampes soltes, entre les que hi destaquen les endevinalles de temàtica religiosa, estampes de temàtica política i de figures retallables; exemplars singulars com la “Quaresma” i altres sobre el món dels toros. També hi ha auques, en aquest cas la temàtica va des de festes i fires de Barcelona, visites oficials, espectacles i altres temes.

El quart àlbum, és el menys voluminós ja que consta només de seixanta-vuit auques. La característica més important és la seva varietat  temàtica. Hi trobem auques d’edificis monumentals de Barcelona, d’esdeveniments històrics i d'altres amb finalitats publicitàries.

El cinquè àlbum, està format per una col·lecció de sèries de soldats en rengles, alguns dels quals presenten el títol a la capçalera, i estan estampats en blanc i negre, tot i què la majoria estan acolorits a mà. La diversitat d’exèrcits és la característica més rellevant. 

La col·lecció Grañén i Raso és un conjunt valuós perquè recull molta de la producció impresa del segle XIX d'abast popular, com van ser les auques, la premsa satírica i els soldats.