• Imprimeix

La Caputxinada

Els 50 anys de l'assemblea constitutiva del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB)

04/03/2016 12:03
Estudiants esperant  l’hora de dinar

Esperant l’hora de dinar, un grup d’estudiants passa el temps al pati del convent dels pares caputxins de Sarrià. Barcelona, 10 de març de 1966 (dijous). CAT ANC1-131-N27/Guillem Martínez (Caputxinada)

Salvador de les Borges (Joan Botam) entra al convent

El ministre de la província de Catalunya dels caputxins Salvador de les Borges (Joan Botam) - l’únic entre tots els encerclats amb llibertat de moviments, entra al convent franquejant la porta de l’atri custodiada per la policia. Convent dels pares caputxins de Sarrià. Barcelona, 10 de març de 1966 (dijous). CAT ANC1-131-N29/Guillem Martínez (Caputxinada)

Uns estudiants conversen al pati del convent

Uns estudiants conversen al pati del convent dels pares caputxins de Sarrià amb els il•lustres invitats Antoni Tàpies, Joan Oliver i mossèn R. Pedrals, consiliari del moviment escoltista a Catalunya. Barcelona, 10 de març de 1966 (dijous). CAT ANC1-131-N39/Guillem Martínez (Caputxinada)

Amb el nom de Caputxinada es coneixen els fets que varen tenir lloc al convent dels frares Caputxins de Sarrià entre el 9 i l'11 de març de 1966 amb motiu de l'assemblea constitutiva del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitatde Barcelona (SDEUB) on s'havien d'aprovar la declaració de principis  i els estatuts del sindicat.

L'acte, el qual va aplegar unes cinc-centes persones entre delegats i representants d'estudiants, intel·lectuals i professors, s'inicià a dos quarts de cinc de la tarda. Una hora després la policia va comparèixer al convent i va exigir la dissolució dels concentrats començant a demanar la documentació a les persones que en sortien. Això va provocar que la resta d'assistents restessin dins de l'edifici produint-se un setge de quaranta-vuit hores durant les quals els estudiants i intel·lectuals van conviure com a hostes dels frares en unes condicions de subsistència cada cop més dures però en un ambient de germanor que s'aprofità per organitzar grups de debat, taules rodones i lliçons magistrals. L'11 de març la policia va forçar la porta del convent i va obligar a sortir els reunits.

Un dels estudiants convocats, Guillem Martínez i Molinos (Barcelona, 1944), delegat de curs de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, va assistir a l'assemblea amb la particularitat de portar un equip fotogràfic (càmera, objectiu, filtres, flaix, cèl·lula fotoelèctrica i un rodet de 21 fotografies en blanc i negre).

L’Arxiu Nacional de Catalunya conserva entre els seus fons fotogràfics el de la Caputxinada, constituït per 9 unitats d'instal·lació que contenen 83 negatius 35mm B/N, 6 negatius 6x6 B/N, 8 negatius 35mm color, 80 positius B/N, 2 fulls de contactes, 14 fotocòpies, 1 auca i 1 cassette més 0,10m de documentació textual (1 unitat d’instal·lació), paper i objectes.

El fons de la Caputxinada reuneix les imatges produïdes per Guillem Martínez durant els dies del setge, i altres vistes del convent posteriors. Es tracta de les fotografies del rodet que Martínez portava quan es va iniciar l'acte, així com les dels rodets que foren introduïts clandestinament. També s'inclou material del servei militar de l'autor (fet lligat a la repressió a què varen ser sotmesos els nois assistents a l'acte), dels aniversaris commemoratius que s'han celebrat al llarg dels anys i es compta amb ampliacions d'època i altres més recents utilitzades per a les exposicions celebrades a Madrid  i Barcelona. D'altra banda cal destacar el conjunt de documentació textual que acompanya aquest fons i que està format per documentació relacionada amb els moviments estudiantils de la Universitat de Barcelona amb especial interès sobre els de constitució del SDEUB així com manifestos, butlletins i correspondència.