• Imprimeix

L'ingrés de dos arxius patrimonials: Can Carreras de Cabanes d'Empordà i Casa Ventós de Sant Cristòfol les Fonts (Olot)

Dos fons patrimonials essencials per al coneixement de la història agrària de Catalunya (XIII-XIX)

07/03/2017 08:03
Ingrés dels fons Can Carreras de Cabanes d'Empordà i Casa Ventós

Durant els mesos de maig a juliol de 2016, l’Àrea de fons històrics ha dut a terme in situ els treballs de classificació, descripció, instal·lació i ingrés efectiu al centre d’aquests dos importants arxius patrimonials de la Catalunya Vella, actualment a mans, respectivament, de les famílies de Puig i Teixidor de Ventós.

La documentació de Can Carreras de Cabanes d’Empordà i de la Casa Ventós de Sant Cristòfol les Fonts (Olot) facilita un interessant recorregut per la història econòmica, social i política de dos rellevants patrimonis locals de la Catalunya vella des del segle XIII fins el XIX. Es tracta de fons molt representatius del tipus d’arxius patrimonials essencials per al coneixement de la història agrària de Catalunya.

El fons Carreras de Cabanes d’Empordà

Una vegada ha estat objecte d’un primer tractament el fons Can Carreras de Cabanes d’Empordà ocupa 2,2 m i ha estat encabit en 22 unitats d’instal·lació de documentació textual, i aplega, a més, 502 pergamins que, en aquests moments, es troben en procés de restauració. La seva descripció ha donat lloc a 113 unitats i és consultable en els aplicatius en línia de l’Arxiu Nacional. El fons, constituït per la documentació aplegada històricament a Can Carreras de Cabanes d’Empordà, inclou una trentena de llibres, protocols i llibretes, entre els quals el llibre mestre de l’arxiu de Can Carreras, confegit a la segona meitat del segle XIX, així com tres protocols de la notaria de Sant Miquel de Fluvià dels segles XIV i XVII, llibres de notes, àpoques, comptes i rendes dels Prat, els Corcoll, els Conill i els Carreras, el llibre d’escriptures dels Auguer de Cabanes, els llibres d’actes de casa Forest i de les famílies Conill, Prats i Corcoll, un registre d’àpoques de la universitat de Cabanes i un recull titulat “Bons costums y avisos per a salvar-se”.

La documentació aplegada en lligalls es distribueix en quatre blocs, corresponents, respectivament, als patrimonis Rich (Forest i Rubies), Carreras, Conill i de Puig. Entre la dels Rich hi trobem documentació genealògica; testaments, inventaris i capítols matrimonials; militar, del tinent coronel Narcís de Rich i Forest; escriptures de comptes, vendes de terres, censals, debitoris i canvis, escriptures del patrimoni dels Rubies a Bellcaire d’Empordà, del Mas Rich de Vilamalla, del Mas Manyà de Santa Coloma de Farners i dels Forest a la ciutat de Girona; documentació eclesiàstica; i plets patrimonials. Pel que fa als Carreras, hi trobem documentació genealògica; militar i política (de Francisco de Carreras i Beguer); d’herència; llibres de notes, comptes i rebudes; i documentació judicial. Del patrimoni Conill, hi aplega escriptures dels seus béns a Cabanes, Olot i Sant Cristòfol les Fonts; poders; llevadors de terres arrendades i comptes d’administració; privilegis rebuts i documentació religiosa; correspondència; i documentació judicial. Del patrimoni de Puig, el fons inclou notes i àpoques de censals, testamentaria, títols acadèmics, documentació política i professional, de participació en societats mercantils, correspondència i documentació religiosa. Finalment, el fons incorpora documentació fragmentària de la qual se’n desconeix la procedència exacta, on hi destaquen un dietari d’operacions militars contra els francesos (1655-1658), un cerimonial de la vila d’Olot (segle XVII) o la petició dels veïns de Cabanes que no fos enderrocada l’única torre de defensa del poble (1716). En el seu conjunt el fons facilita un coneixement detallat de l’evolució d’un patrimoni agrari remarcable a les terres de l’Empordà i la Garrotxa.

Casa Ventós de Sant Cristòfol les Fonts

Com a resultat de la intervenció duta terme, el fons Casa Ventós de Sant Cristòfol les Fonts té un volum total actual de 5,2 m (52 unitats d’instal·lació) de documentació textual en paper, a la qual cal afegir una extraordinària col·lecció de 854 pergamins, ara en procés de restauració, el primer dels quals datat el 1156. La descripció del fons ha donat com a resultat la creació de 175 unitats de catalogació plenament consultables en línia.

Pel que fa al seu contingut, en síntesi, el fons inclou els títols de propietat, censals i hipoteques dels diferents elements del patrimoni Ventós (Mas Ventós i Batllia del priorat de Finestres, masos Papagalls i Puig de Santa Pau; masos Soler, Boixeda i Lladó de Sant Cristòfol les Fonts, Can Tàpies de Badalona i finques de Batet de la Serra), Frigola (Mas Frigola de Navata, Mas Masó de Festús a Llanars, heretat les Cabanyes de Camprodon i Cavallera, Mas Saiol de Vilallonga i Mas Puig de Sant Pau de Segúries) i Santaló (batllia de Pinoses del monestir de Sant Joan de les Abadesses; delmes i masos de la Vall de Bianya; i batlliu, delmes i masos de la Vall d’en Bas). A més dels títols de propietat i de la transmissió hereditària del patrimoni, hi trobem abundant documentació administrativa, integrada per correspondència, arrendaments, plets i documentació judicial i àpoques i rebuts fiscals. En quant a la dimensió pública, sobresurt la documentació de la Guerra del Francès i de les Guerres Carlines a les comarques de la Garrotxa, l’Empordà i el Ripollès, així com la documentació política de diferents membres de les famílies Ventós i Santaló que van ser regidors d’Olot al llarg del segle XVIII. Referent als Frigola, destaquen, com a documents singulars un relat d’època de la mort i exèquies de Joan II, de l’arxiver reial Pere Miquel Carbonell (1479) i un llibre de cartes reials i escriptures del vicencanceller del Consell d’Aragó Simó Frigola (segle XVI). La documentació eclesiàstica consisteix gairebé tota en benifets, causes pies i fundacions familiars. Fi­nalment, el fons inclou documentació d’interès local, relativa als municipis d’Olot i Sant Cristòfol les Fonts i una col·lecció de cadastres i amillaraments dels dife­rents termes on la família tingué les seves propietats. En conjunt el fons, marcat per pèrdues importants com a conseqüència de les guerres dels segles XIX i XX, conté un gruix coherent d’informació sobre la trajectòria de les diferents famílies i patrimonis, i també sobre la història local i comarcal dels territoris on els Ventós, els Frigola i els Santaló foren grans propietaris i hisendats.

L'heretat anomenada Can Carreras de Cabanes d'Empordà té l'origen documental al segle XIV i el mas Ventós, alou dels senyors del castell de Sant Aniol de Finestres, l'any 1280.