• Imprimeix

Cooperació tècnica de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb l'Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala

Un tècnic de l'Arxiu Nacional farà una estada d'un mes per realitzar treballs de sistematització i documentació

01/09/2017 06:09
Archivo Histórico de la Policia Nacional de Guatemala

Aquest mes de setembre l’arxiver Josep Fernández Trabal, cap de l’Àrea de Fons Històrics, farà una estada a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional (AHPN) de Guatemala per tal d’executar el conveni de col·laboració que es va subscriure l’any 2015 amb aquest centre arxivístic, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Cultura a través de l’Arxiu Nacional. Aquesta activitat s’emmarca en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya.

Què és l’AHPN de Guatemala

L’AHPN de Guatemala és un centre d’arxiu públic, vinculat a l’Archivo General de Centroamèrica (Arxiu Nacional de Guatemala), que es va constituir l’any 2009 arran de la troballa, que havia tingut lloc casualment quatre anys abans en un magatzem clandestí de Ciudad de Guatemala, de l’arxiu històric del cos de seguretat nacional. La institució policial que originà el voluminós arxiu –més de 80 milions de documents– s’havia dissolt l’any 1996  arran dels Acords de Pau que van acabar amb més de tres dècades de conflicte armat intern.

L’AHPN es considera un dels grans arxius de la repressió dels països americans i està reconegut internacionalment per les principals institucions culturals i arxivístiques. Juga un rol central en el moviment de la lluita per la memòria històrica, la persecució del crim de genocidi i la reparació moral i jurídica de les víctimes de la repressió que l’Estat va desfermar, principalment en les dècades de 1970 i 1980, contra els activistes d’esquerra, els estudiants i les comunitats indígenes del país centreamericà.

El projecte de cooperació

El Departament de Cultura, a través de l’Arxiu Nacional, aporta un professional català que, en qualitat d’expert extern, ha de realitzar un treball de sistematització i documentació de la història de l’AHPN de Guatemala, amb el doble objectiu d’elaborar un document (textual o electrònic) que pugui servir de base a la difusió i coneixement internacional de la tasca duta a terme per l’AHPN de Guatemala en el terreny de l’arxivística; i, alhora, el aquest document ha d’avalar les bones pràctiques professionals realitzades pels tècnics del mateix centre. En aquest projecte hi participen també tècnics de l’ONG Swisspeace, que centraran el seu treball en els aspectes directament relacionats en la defensa dels drets humans.

El cap de l’àrea de Fons històrics realitzarà, durant la seva missió a Guatemala, el treball de camp d’entrevista i recopilació de les dades. Posteriorment els dos experts, el català i el suís, redactaran els documents finals.

Amb l'objectiu de facilitar la difusió internacional de la tasca de l'AHPN de Guatemala