• Imprimeix

El Parlament de Catalunya autoritza l'Arxiu Nacional a publicar la llista de procediments judicials militars (Sumaríssims)

L'Arxiu Nacional farà pública la llista de les persones afectades l'endemà de la publicació de la llei al DOGC.

30/06/2017 12:06
Aprovació llei víctimes franquisme Parlament

El 29 de juny de 2017 el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat (129 vots a favor, cap en contra i cap abstenció) la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme.

La llei declara il·legals “els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista.”

Aquesta llei autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya a fer pública una relació de persones a les quals se’ls va instruir procediments judicials militars durant la Dictadura.

El dia de l'entrada en vigor de la llei -l’endemà de la seva publicació al DOGC- es podrà consultar la llista de les persones afectades al web de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Reparació jurídica de les víctimes del franquisme