• Imprimeix

Signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Monestir de Poblet

Amb l'objectiu que aviat l'Arxiu de Poblet esdevingui una secció autònoma de l’Arxiu Nacional de Catalunya

27/04/2017 11:04
Noticia signatura conveni amb Poblet

Seu dels arxius de Poblet

Reunits a Poblet, el conseller de Cultura, Santi Vila, i l’abat del Monestir de Poblet, Octavi Vilà, signen un conveni de col·laboració pel tractament arxivístic, la digitalització i la difusió dels fons documentals conservats al monestir, inclòs l'Arxiu Tarradellas.

Aquesta col·laboració s’estableix a partir del reconeixement per les parts del gran interès nacional que suposen els fons arxivístics que aplega el monestir, amb la voluntat de garantir-ne un accés àgil als investigadors i estudiosos, assegurar-ne la conservació, la descripció i difusió.

L’abast de l’acord contempla actuacions en tota la documentació de l’Arxiu de Poblet que està integrat actualment per:

1) L’Arxiu Monàstic (documentació recuperada d’abans de l’exclaustració de 1835, i documentació produïda pel cenobi a partir de 1940)

2) Els arxius de les institucions públiques o privades relacionades amb el monestir: el Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i la Germandat de Poblet; i

3) Els arxius incorporats: l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, l’Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli i altres 59 fons personals produïts per personalitats contemporànies al president Tarradellas, i dipositats a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

Tant el monestir de Poblet com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya preveuen que la manera de vehicular aquesta col·laboració institucional sigui mitjançant la conversió, l’any vinent, de l’Arxiu de Poblet en una secció funcional i autònoma de l’Arxiu Nacional de Catalunya, tot mantenint-ne el monestir de Poblet la plena titularitat. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura durà a terme els tràmits administratius necessaris per a la constitució i regulació d'aquesta secció, alhora que entrarà a formar part del Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. L’objecte fonamental d’aquesta col·laboració és fer possible l’equiparació progressiva dels tractaments arxivístics dels fons documentals de l’Arxiu de Poblet als criteris de conservació, descripció i difusió que metodològicament aplica l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Les parts amb això preveuen impulsar noves línies i treballs d’investigació a partir de la documentació de l’Arxiu de Poblet, organitzar exposicions i editar inventaris o altres instruments de descripció documental per tal de donar a conèixer més i millor els fons. En definitiva, que l’Arxiu de Poblet continuï sent un centre d’arxiu obert a la consulta i recerca. 

Mentre que l’Arxiu no esdevingui la secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya prevista, les dues parts han acordat subscriure aquest conveni per tal que reguli i endegui ja les primeres tasques de col·laboració entre el Monestir de Poblet i l’Arxiu Nacional de Catalunya. És per això que amb l’assessorament de l’Arxiu Nacional, les parts es comprometen a:

a) Conèixer i relacionar, fons per fons, el títol jurídic del seu ingrés, les condicions particulars d’accés, l’estat de conservació material, el nivell de descripció, arxivament, reproducció i metratge i, si s’escau, quantificació d’exemplars;

b) Elaborar un pla de conservació, descripció i digitalització dels fons de l’Arxiu de Poblet perquè els seus instruments de descripció siguin homologables tècnicament amb els de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les imatges digitalitzades dels documents puguin ser objecte de consulta en línia a través del portal Arxius en Línia.

Concretament dins d’aquest any 2017, es preveu que, a més dels fons propis de l’Arxiu de Poblet i amb una subvenció de 30.000 euros que aporta l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), es puguin començar les tasques col·laboratives orientades a elaborar l’estructura del quadre de classificació i reordenació física del fons documental del president Josep Tarradellas i Joan integrat dins de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

L'acte ha tingut lloc al Monestir de Poblet a Vimbodí (Conca de Barberà), Tarragona, el 28 d'abril de 2017, amb la participació del director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada i Bosch.

Preveu el tractament arxivístic, la digitalització i la difusió dels fons conservats al monestir, inclòs l’Arxiu Tarradellas.