• Imprimeix

Beques de formació

Objecte i modalitats

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme.

Es poden concedir 12 beques per a les modalitats següents:

- Tres beques de col·laboració en la descripció de diversos fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en la descripció de diversos fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Dues beques de col·laboració en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

- Una beca de col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en els programes d’acció cultural, difusió i comunicació de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació en suport paper i pergamí de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

- Una beca de col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació fotogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 

Qui les pot sol·licitar

Les persones físiques que hagin finalitzat els estudis que dónen accés a cada modalitat segons el que estableix la convocatòria.

Què proporcionen als beneficiaris

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip.

c) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió de treballs en què hagin participat.

Condicions

La durada de les beques és com a màxim de sis mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. La dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

La quantia de cada beca s'estableix al text de la convocatòria.

Organismes responsables

Els responsables de la convocatòria i l'execució de les beques són el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Les beques es desenvolupen sota la tutoria de la persona de l'Arxiu Nacional de Catalunya que es designi a aquest efecte.

Data d'actualització:  22.09.2016