• Imprimeix

Beques de formació

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme.

Es concediran un màxim de 14 beques per a les modalitats següents:

a) Col·laboració en la descripció de diferents fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (3 beques).

b) Col·laboració en la descripció de diferents fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

c) Col·laboració en la descripció de diferents fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (2 beques).

d) Col·laboració en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació (2 beques).

e) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya (2 beques).

f) Col·laboració en els programes d’acció cultural, difusió i comunicació de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

g) Col·laboració en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

h) Col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació en suport paper i pergamí de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

i) Col·laboració en el programa de conservació-restauració de documentació fotogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1 beca).

Les persones físiques que hagin finalitzat els estudis que dónen accés a cada modalitat segons el que estableix la convocatòria.

a) Aprenentatge pràctic de la matèria.

b) Coneixement del treball en equip.

c) Ampliació del currículum laboral a través de la difusió de treballs en què hagin participat.

La durada de les beques és com a màxim de deu mesos, sempre dins l'any natural de la seva concessió i s'ha de concretar en la convocatòria. La dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

La quantia de cada beca s'estableix al text de la convocatòria.

Els responsables de la convocatòria i l'execució de les beques són el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Les beques es desenvolupen sota la tutoria de la persona de l'Arxiu Nacional de Catalunya que es designi a aquest efecte.

Data d'actualització:  22.09.2016