Informació i consulta
  • Imprimeix

Informació i consulta

informació i consulta

Cos de l'article

Oferim els serveis d'assessorament especialitzat i consulta pública i gratuïta

Servei d'informació i referència

S'assessora l'usuari sobre la seva recerca i sobre els fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics de l'arxiu que més informació útil li poden proporcionar. També se l'informa sobre els instruments de descripció, les condicions d’accés als fons i els serveis de l’arxiu. Es proporciona informació de referència sobre fons d'altres centres d’arxiu.

El servei es pot sol·licitar presencialment, per telèfon o per correu electrònic.

Servei de consulta

Tots els documents de l'arxiu són consultables a la sala de consulta un cop disposen d'un instrument de descripció adequat. Només s'exclouen de consulta aquells documents que estan subjectes a restriccions d'accés per raons de conservació o legals.

Per accedir a la consulta, és necessari que els usuaris siguin majors d'edat i s’acreditin amb el DNI, passaport o carnet de conduir. Els usuaris menors de 18 anys hi poden accedir a través del Servei Didàctic.

La reserva prèvia de documents es pot sol·licitar telefònicament o per correu electrònic.

Totes les persones usuàries de la sala de consulta disposen de xarxa Wifi