• Imprimeix

Reproducció de documents

reproducció

Oferim als usuaris el servei d’obtenció de reproduccions dels fons documentals de l'arxiu.

Puc obtenir reproduccions de qualsevol document de l'Arxiu?

Sí, a excepció d'aquells casos en què no ho permeti el seu estat de conservació, la normativa interna de l'Arxiu Nacional de Catalunya i les restriccions en matèria de drets d'autor i explotació.

 

Com puc sol·licitar la reproducció d'un document?

Omplint el Formulari de sol·licitud de reproducció i lliurant-lo al personal de l'arxiu presencialment o per correu electrònic.

En quins suports puc obtenir les reproduccions?

- Fotocòpies

- Còpies digitals

- Impressions d'imatges digitals

- Duplicats de documents sonors i audiovisuals

Data d'actualització:  06.10.2016