• Print

New

La digitalització de l’obra ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu de la commemoració de l’any Pompeu Fabra

27/12/2018 07:12
Diccionari de Medicina

A partir d’ara és consultable a través d’Arxius en línia  i en PDF recercable la còpia digital del Diccionari de Medicina impulsat i dirigit pel Doctor Corachan. Va ser la principal obra de referència sobre termes mèdics en català fins als anys setanta i va sistematitzar el vocabulari d’aquest àmbit. El volum inclou, entre d’altres, un pròleg de Pompeu Fabra.

La digitalització de l’obra ha estat possible gràcies a la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu de la celebració de l’any Pompeu Fabra, que commemora els 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica Catalana.

El Diccionari de Medicina va ser una obra pionera en l’àmbit de les ciències de la salut i de la medicina en català. L’Associació de Metges de Llengua Catalana el va encarregar al doctor Manuel Corachan Cuyàs qui va coordinar un equip de 77 científics i 8 experts en l’àmbit de les lletres, motiu pel qual també és conegut com a «Diccionari Corachan». Va ser presentat íntegrament el juliol de 1936 amb pròleg de Pompeu Fabra, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Amb la seva publicació aquesta institució esperava contribuir a la millora del Diccionari General de la Llengua, publicat el 1932, i a l’elaboració del Diccionari bàsic de la llengua que tenia en preparació l’IEC.

El diccionari consta de 829 pàgines i inclou un vocabulari català-castellà i un francès-català. Publicat inicialment en fascicles a partir de 1932, l’obra va ser editada per Salvat Editores en un volum relligat enquadernat en tela amb el llom de pell. Com a curiositat, cal dir que l’exemplar que conserva el Departament de Salut conté dues versions dels pròlegs de Pompeu Fabra i d’August Pi Sunyer, així com de la introducció del doctor Corachan. La diferència de paginació demostra que no es tracta d’un simple duplicat.

Els objectius de la publicació eren donar una eina per escriure els termes mèdics en català correctament i amb precisió, poder copsar millor les expressions que empraven els malalts i interpretar amb exactitud els manuscrits de medicina antics. Tot això en el context d’una disciplina que des de final del segle XIX havia evolucionat ràpidament fet que havia afavorit la introducció de neologismes i manlleus d’altres llengües. El diccionari va servir per adaptar al català termes d’origen grecollatí molt sovint traduïts defectuosament directament del castellà. Es tractava doncs d’una eina valuosa i necessària per fixar i ordenar el lèxic mèdic del català modern.

Durant el franquisme, el Diccionari de Medicina va formar part de les publicacions prohibides pel règim. Tanmateix, se’n van dipositar alguns exemplars al soterrani del Casal del Metge i al Col·legi de Metges de Barcelona i se’n va fer una distribució puntual entre persones de confiança. L’exemplar que, els anys vuitanta dels segle passat, va ingressar la biblioteca del Departament de Salut i que ara s’ofereix la còpia digital, n’és un dels distribuïts clandestinament.